Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 08/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ mười bốn. Về đại biểu Trung ương, tham dự có đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri một số huyện, thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những nội dung, vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh XIV có ý nghĩa rất quan trọng; vì vậy đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành thời gian nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, trên cơ sở thực tế của cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia thảo luận, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

 

Tiếp ngay sau đó, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Theo đó, năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ước đạt 7,63%, dự kiến hết năm 2019 có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 61 xã; sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tăng 10,46% so với cùng kỳ… Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND trong năm 2019. Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, tập trung đi sâu phân tích vấn đề; Thường trực HĐND tỉnh cần duy trì hoạt động các phiên giải trình, chất vấn, xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, bảo đảm việc triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả; tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác với UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh…

 

Quang cảnh tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười hai, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, thuyết trình của UBND tỉnh về một số dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Cũng trong chương trình làm việc, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí nghỉ chế độ theo quy định; đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT, đồng chí Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.