Nhảy đến nội dung
Mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

xin chào ad. Em là sinh viên năm cuối của chuyên ngành Công Tác Xã Hội của trường đại học lao động xã hội. Em muốn xin báo cáo về tổng quan tình hình người khuyết tật tại thành phố Lạng Sơn ( số lượng NKT, các hoạt động trợ giúp NKT ) để làm tiểu luận cuối kì về hoạt động trợ giúp NKT hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Em xin chân thành cảm ơn và mong anh/ chị có thể cung cấp thông tin giú em!

Trả lời

Bạn có thể tới liên hệ trực tiếp với Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, địa chỉ: số 30 Đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số điện thoại: (025) 3.876.672 để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi

Tìm hiểu chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016-2020

Trả lời

Chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện xuyên suốt nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Riêng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

 

I. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO

 

1. Đối tượng vay vốn

 

Là hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

 

2. Mức cho vay tối đa

 

Do NHCSXH và hộ vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo theo quy định của từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

 

3. Lãi suất cho vay

 

a) Lãi suất cho vay: Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ (hiện nay mức lãi suất là 6,6%/năm).

 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

 

4. Mục đích sử dụng vốn vay

 

Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về sửa chữa nhà ở, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, học tập các cấp học phổ thông.

 

5. Thời hạn cho vay

 

- Ngắn hạn: các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng

 

- Trung hạn: các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng

 

Thời hạn cho vay do NHCSXH và người vay thỏa thuận, căn cứ vào: Chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của phương án sản xuất, khả năng trả nợ của người vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH.

 

6. Phương thức cho vay: Trực tiếp, có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội, đoàn thể.

 

7. Quy trình thủ tục vay vốn

 

a) Đối với hộ nghèo

 

- Tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp;

 

- Các thành viên hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, cư trú hợp pháp tại địa phương thỏa thuận lập Giấy ủy quyền cho một trong số các thành viên đại diện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH (Giấy ủy quyền này được UBND cấp xã chứng thực chữ ký và nộp cho Ban quản lý Tổ TK&VV).

 

- Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và kê khai các thông tin vào Sổ vay vốn (theo mẫu của Ngân hàng) gửi Ban quản lý Tổ TK&VV.

 

NHCSXH cung cấp thủ tục vay vốn và không thu bất kỳ khoản phí nào đối với người vay.

 

b) Đối với Ban quản lý Tổ TK&VV

 

- Nhận Giấy đề nghị vay vốn của tổ viên

 

- Tổ chức họp Tổ để bổ sung tổ viên và bình xét cho vay công khai trước sự chứng kiến của Trưởng thôn và đại diện tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã;

 

- Lập danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/TD của các tổ viên trình UBND cấp xã xác nhận;

 

- Gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi cho vay sau khi có xác nhận của UBND cấp xã là hộ nghèo trên danh sách theo mẫu số 03/TD.

 

c) NHCSXH nơi cho vay

 

- Xem xét, phê duyệt cho vay sau khi đã nhận đủ hồ sơ từ Ban quản lý Tổ TK&VV và kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn;

 

- Gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay tới UBND cấp xã để thông báo đến người vay.

 

- Thực hiện giải ngân trực tiếp đến người vay.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ CẬN NGHÈO

 

1. Đối tượng vay vốn

 

Là hộ cận nghèo có tên trong danh sách hộ cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

 

2. Mức cho vay tối đa

 

Do NHCSXH và người vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

 

3. Lãi suất cho vay

 

a) Lãi suất cho vay bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ (tương đương 7,92%/năm).

 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

 

4. Mục đích sử dụng vốn vay

 

Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

 

5. Những nội dung khác về: Thời hạn cho vay, phương thức cho vay, quy trình thủ tục cho vay… được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo.

 

III. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ MỚI THOÁT NGHÈO

 

1. Đối tượng vay vốn

 

Là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03.

 

2. Mức cho vay tối đa

 

Do NHCSXH và người vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

 

3. Lãi suất cho vay

 

a) Lãi suất cho vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ (tương đương 8,25%/năm).

 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

 

4. Mục đích sử dụng vốn vay

 

Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

 

5. Những nội dung khác về: Thời hạn cho vay, phương thức cho vay, quy trình thủ tục cho vay… được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo.

 

Để biết thông tin chi tiết của từng chương trình cho vay hoặc được tư vấn, giúp đỡ, bà Diễm có thể gặp cán bộ Hội, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ TK&VV nơi cư trú; hoặc xem thông tin trên Bảng thông báo chính sách tín dụng ưu đãi tại Điểm giao dịch các xã, thị trấn; hoặc liên hệ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn (Địa chỉ: Khối Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. Điện thoại: 02053.837.090 - Đường dây nóng: 0936.189.151 - Thư điện tử: duongdaynongnhcsxhbacson@gmail.com).

Câu hỏi

Việc ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2018-2019 cấp THCS và THPT gồm các chỉ tiêu của môn học nào ?

Trả lời

Năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số lượng chỉ tiêu nhu cầu lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc.

 

Ngày 21/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ phê duyệt tổng số nhu cầu hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ theo định mức số lượng người làm việc quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT (định mức số lượng người làm việc theo hạng trường, số lớp, số học sinh) nên cơ cấu, số lượng cụ thể về nhu cầu hợp đồng giáo viên các bộ môn sẽ do các cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định, đảm bảo không vượt định mức số lượng người làm việc được giao, số lượng hợp đồng lao động được phê duyệt và đáp ứng nhu cầu thực tế về cơ cấu giáo viên bộ môn. Việc này sẽ được các cơ quan, đơn vị thông báo và niêm yết công khai.

 

Như vậy, khi công dân có nhu cầu tìm hiểu về nhu cầu hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019 cấp THCS và THPT theo cơ cấu môn học, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT và khối trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS) và UBND các huyện, thành phố (đối với cấp THCS).

Câu hỏi

Theo tôi được biết thì mỗi năm tỉnh Lạng Sơn mình có 10 suất học bổng học thạc sĩ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tôi muốn hỏi hạn đăng ký và điều kiện để đăng ký là gì?
Hiện tại còn kịp thời gian đăng ký nữa không?

Trả lời

Căn cứ Căn cứ Công điện số 071/2018/TLSQ.NN của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc về việc Quảng Tây tiếp tục cấp học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ cho tỉnh Lạng Sơn đến học tập tại trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc. Năm 2018, Chỉnh quyền tỉnh Quảng Tây tiếp tục cấp cho tỉnh Lạng Sơn 05 suất học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ tại 05 trường Đại học thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Căn cứ công văn số 114/UBND-NC ngày 08/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xét tuyển lưu học sinh đi du học tại các trường đại học thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc năm 2018, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thông báo và tiếp nhận hồ sơ, sơ duyệt hồ sơ đối với chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ;

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 306/SGDĐT- GDTXGDCN ngày 22/02/2018 thông báo về việc đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ tại các trường đại học Quảng Tây- Trung Quốc theo chương trình học bổng toàn phần năm 2018 gửi các đơn vị. Điều kiện để ứng viên tham dự xét tuyển học bổng thạc sĩ năm 2018 tại các trường Đại học thuộc tỉnh Quảng Tây gồm các tiêu chí sau:

 

- Ứng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

- Được đánh giá, xếp loại công chức, viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 năm liên tiếp liền kề trở lên.

 

- Có văn bản của cơ quan mà ứng viên đang công tác cho phép đi đào tạo.

 

- Ứng viên có cam kết sau khi kết thúc quá trình đào tạo sẽ công tác, phục vụ tại tỉnh gấp đôi số thời gian được tỉnh cử đi đào tạo.

 

- Tốt nghiệp đại học phù hợp chuyên ngành đăng ký xét tuyển, hoặc ngành đăng ký học phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm mà ứng cử viên đang đảm nhiệm tại cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

- Có sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Hồ sơ lý lịch rõ ràng, được cơ quan Công an thẩm tra xác minh đủ điều kiện cử đi đào tạo ở nước ngoài theo quy định.

 

Căn cứ kết quả xét tuyển được thông qua Hội đồng xét tuyển họp ngày 25/5/2018 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổng hợp kết quả xét tuyển và danh sách các ứng viên trúng tuyển học bổng đi đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2018. Đến nay, việc thực hiện các thủ tục cử ứng viên đi học tại tỉnh Quảng Tây đã hoàn tất và đang trong thời gian chờ thông báo tiếp nhận trúng tuyển của các trường Đại học Quảng Tây đối với các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn nêu trong văn bản thông báo. Do vậy, việc xét tuyển học bổng đào tạo trình độ thạc sĩ do tỉnh Quảng Tây cấp cho tỉnh Lạng Sơn năm 2018 đã kết thúc. Nếu có nhu cầu và nguyện vọng tham gia xét tuyển, đồng thời đáp ứng đủ các tiêu chuẩn qui định, công dân Nguyễn Thị Lệ có thể tìm hiểu, nghiên cứu đăng ký tham gia xét tuyển Học bổng thạc sĩ của tỉnh Quảng Tây cấp cho tỉnh Lạng Sơn nếu Chương trình vẫn được Chính quyền tỉnh Quảng Tây tiếp tục triển khai trong năm 2019. Việc tìm hiểu về chương trình học bổng này, công dân Nguyễn Thị Lệ có thể theo dõi thông tin thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT Lạng Sơn (trong tháng 02 hoặc tháng 03 hàng năm) hoặc liên lạc trực tiếp đến Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và đào tạo, số điện thoại 0205.3810.607 để được giải đáp.

Câu hỏi

Cho em hỏi vào chính xác là ngày bao nhiêu học sinh biết điểm thi đỗ vào lớp 10 của 3 trường THPT Việt Bắc, Hoàng Văn Thụ và Chu Văn An ?

Trả lời

Điểm thi đã dán công khai tại các trường từ ngày 25/7/2018
 

Câu hỏi

Cho tôi hỏi về việc triển khai văn bản 02/2017/QĐ-UBND của chủ tịch UBND Tỉnh
Tôi là người Hữu Lũng, tôi muốn hỏi trong văn bản có nhắc tới việc hỗ trợ người dân làm hầm xử lý chất thải biogas
Hiệu lực văn bản từ đầu năm 2017 nhưng giờ tôi hỏi xã thì được trả lời là chưa thấy có công văn triển khai
Vậy cho tôi hỏi, chính sách này có được triển khai không? và nếu có triển khai thì đến bao giờ triển khai tới xã? đơn vị nào phụ trách để tôi tiện liên hệ hỏi về các điều kiện được hưởng chính sách này của tỉnh.
Tôi xin cảm ơn.

Trả lời

- Nội dung ông hỏi thuộc Chính sách Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi quy định tại Điều 19 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017, cụ thể nội dung như sau:

1. Định mức, nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi (bể biogas) nhưng không quá 20 triệu đồng/công trình/hộ (kể cả bể biogas bằng chất liệu composite).

b) Hỗ trợ một lần 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi nhưng không quá 10 triệu đồng/hộ.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Hộ chăn nuôi với quy mô thường xuyên từ 50 con lợn nái, hoặc từ 100 con lợn thịt, hoặc từ 200 con gia cầm trở lên có nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, có đơn đăng ký thực hiện và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Mỗi hộ chỉ được hưởng hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học.”.

- Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017, đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền ngay từ đầu năm 2017; Nội dung chính sách ban hành công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Tại địa chỉ: http://sokhdt.langson.gov.vn/announcement/141). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đôn đốc UBND các huyện, thành phố (tại Văn bản số 818/SKHĐT-DNKTTT ngày 12/7/2018) tăng cường tuyên truyền chính sách để đảm bảo chính sách tới người dân.

Đề nghị ông Trần Văn Dũng liên hệ trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện huyện Hữu Lũng để được hướng dẫn về điều kiện được hưởng chính sách, nội dung định mức và hồ sơ đề nghị được hưởng hỗ trợ.

Câu hỏi

Kính gửi: Tỉnh Lạng Sơn

Hiện nay Công ty là Đức Huy Mobile: https://www.duchuymobile.com chuyên cung cấp điện thoại iPhone, Samsung, phụ kiện ... cần mở rộng kinh doanh thì cần thực hiện những thủ tục pháp lý gì?

Mong Quý cơ quan hướng dẫn cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Quý vị đã thành lập Công ty Đức Huy Mobile kinh doanh điện thoại iPhone, Samsung, phụ kiện ... để mở rộng kinh doanh quý vị có thể thành lập các chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh trong phạm vị ngành nghề kinh doanh của công ty đã đăng ký và có mã ngành kinh doanh điện thoại iPhone, Samsung, phụ kiện ... Quý vị có thể tham khảo đăng ký một số mã ngành nghề  kinh doanh bán buôn, bán lẻ điện thoại, thiết bị, linh kiện điện tử và mã hóa ngành nghề theo quy định của pháp luật dưới đây:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

2

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Chi tiết: Bán buôn điện thoại

4652

3

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Lưu ý:

- Các chi nhánh trực thuộc Công ty có thể đăng ký hoạt động trong hoặc ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Các địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty chỉ được đăng ký hoạt động tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 Để biết rõ thêm về trình tự, thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh quý vị liên hệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sở; số điện thoại 02053.812.488) để được hướng dẫn, cung cấp các biểu mẫu cụ thể.  

Câu hỏi

Tôi xin hỏi là sắp tới tôi muốn mở rộng chi nhánh kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện công nghiệp(http://tienphat-automation.com), chủ yếu là các loại biến tần: http://tienphat-automation.com/San-pham/Bien-tan-Mitsubishi-ac179.html
Dùng trong các khu công nghiệp, mặt hàng này nhập khẩu chính hãng từ các hãng sản xuất lớn tại Nhật và Đài Loan,
Vậy thì ngoài các thủ tục và giáy tờ đăng ký kinh doanh đã có, tôi có cần làm thêm các thủ tục khác hay không? giấy tờ chứng nhận sản phẩm, hay giấy tờ đăng ký kinh doanh tại địa phương hay không?
Xin cảm ơn ạ!!

Trả lời

Quý vị có thể thành lập doanh nghiệp hoặc nếu đã thành lập doanh nghiệp muốn mở rộng chi nhánh kinh doanh tại địa phương (trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) thì quý vị liên hệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sở; số điện thoại 02053812488) để được hướng dẫn, cung cấp các biểu mẫu để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký  hoạt động chi nhánh tại Lạng Sơn.

 

 Để kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện công nghiệp, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động chi nhánh phải có ngành nghề kinh doanh về thiết bị điện công nghiệp. Quý vị có thể tham khảo đăng ký một số mã ngành nghề  kinh doanh thiết bị điện và mã hóa ngành nghề theo quy định của pháp luật dưới đây:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1.

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

2.

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

3.

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

2710

4.

Sản xuất pin và ắc quy

2720

5.

Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học

2731

6.

Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác

2732

7.

Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2733

8.

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng

2740

9.

Sản xuất đồ điện dân dụng

2750

10.

Sản xuất thiết bị điện khác

2790

 

  Ngoài ra, khi tham gia xuất nhập khẩu, buôn bán các mặt hàng kinh doanh phải có hóa đơn chứng từ, giấy tờ chứng minh về xuất xứ hàng hóa, giấy tờ chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất. 

Câu hỏi

Chương trình xuất khẩu lao động nhật bản do bộ lao động thương binh xã hội có chi phí ra sao

Trả lời

Sau khi xem xét, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

 

Chương trình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực chất là: Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản được thực hiện từ năm 2006 theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan). Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao thực hiện Chương trình. Đây là chương trình đi lao động tại Nhật Bản hoàn toàn miễn phí.

 

Người lao động trúng tuyển sẽ tham gia các khóa đào tạo tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước trong thời gian từ 4 đến 8 tháng phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của các công ty tiếp nhận. Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo trước phái cử đã được thống nhất giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và IM Japan.

 

Chi phí người lao động phải nộp và các khoản được hỗ trợ khi tham gia Chương trình:

 

- Người lao động nếu trúng tuyển được tham gia Chương trình chỉ phải nộp các khoản chi phí sau đây:

 

+ Chi phí làm Hộ chiếu, visa và khám sức khỏe

 

+ Học phí khóa đào tạo dự bị trong 3 tháng đầu;

 

+ Chi phí ăn, ở trong thời gian tham dự các khóa đào tạo tại Việt Nam.

 

Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động khi tham gia Chương trình này không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác.

 

- Người lao động được miễn các khoản chi phí (do Tổ chức IM Japan đài thọ) gồm:

 

+ Chi phí vé máy bay;

 

+ Học phí khóa đào tạo chính thức trong thời gian 04 tháng;

 

+ Chi phí đào tạo tay nghề, chi phí ôn tập trong 01 tháng trước xuất cảnh.

 

Trên đây là nội dung giới thiệu về Chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, để biết rõ hơn về Chương trình người lao động có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn./.

Câu hỏi

Trường tôi có hai giáo viên dạy nhạc, do thừa 1 giao viên nên bắt buộc một người phải điều chuyển, hội đồng nhà trường đã họp xét thì cả hai đều đang điều trị dài hạn, có bệnh án nên nhà trường đã gửi danh sách lên cấp trên
-Trường hợp 1: Bệnh án là mổ u xương chày trái năm 2016, u xương đang có dấu hiệu tái phát và đang phải điều trị ngoại trú tại bệnh viện huyện. Bố mẹ đã già yếu, không có công ăn việc làm lại thường xuyên đau yếu, bệnh tật. Chồng công tác cùng ngành tại huyện ở vùng đặc biệt khó khăn (xã vùng 3), hai con còn nhỏ một cháu mới học hết lớp 4, một cháu mới bước vào lớp 1, bản thân đã công tác 5 năm ở vùng 2 vùng khó khăn và đã làm đơn xin về gần nhà cách nhà 5km để có điều kiện chăm sóc gia đình đến hết năm 2018 lại bị điều chuyển đến một trường cách nhà 25km và thời gian nhận quyết định là 1/7/2018
-Trường hợp 2: bệnh án là do thường xuyên suy nghĩ nên mắc bệnh thiếu máu, dẫn đến bị mắc chứng lo âu, trầm cảm, con đã lớn 1 học lớp 10, 1 học lớp 7, gia đình ở riêng, chồng là bộ đội ra quân, nay đã mua xe chạy hợp đồng, điều kiện kinh tế khá giả, bản thân từ khi ra trường đến nay đã 16 năm vẫn làm tại trường cách nhà 5km chưa đi các vùng khó khăn bao giờ, nay được giữ lại tại trường
- Cả hai trường hợp đều có các thành tích như nhau, không có thành tích nổi bật, không bị kỷ luật
- Theo luật định thì điều chuyển như vậy có đúng không? Người bị mắc chứng bệnh trầm cảm như vậy thì có được công tác trong môi trường giáo dục, đặc biệt là dạy học sinh được không? Xin các cấp lãnh đạo cho ý kiến ?

Trả lời

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

 

Căn cứ nội dung trích dẫn câu hỏi trên Cổng TTĐT tỉnh của người hỏi tên Đức, địa chỉ email: phamducchs@gmail.com, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận thấy chưa đủ thông tin để áp dụng các văn bản hiện hành khi giải đáp câu hỏi của người hỏi tên Đức, cụ thể như sau:

 

1. Về nội dung câu hỏi “Theo luật định thì điều chuyển như vậy có đúng khồng ?”

 

Do người hỏi không nói rõ hiện đang công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT (trường PT DTNT THCS các huyện có giáo viên dạy môn Âm nhạc) hay công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố. Do đó không có căn cứ để áp dụng các văn bản do cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp giáo dục ban hành hàng năm về việc hướng dẫn công chức, viên chức chuyển công tác, điều động, luân chuyển theo qui định.

 

2. Về nội dung câu hỏi “Người bị mắc chứng bệnh trầm cảm như vậy thì có được công tác trong môi trường giáo dục, đặc biệt là dạy học sinh được không ?”

 

Nội dung này cần căn cứ vào kết quả giám định sức khỏe qui định tại thông tư 32-BYT/TT ngày 32/8/1976 của Bộ Y tế. Do người hỏi không nói rõ kết quả giám định sức khỏe của giáo viên nên không có căn cứ trả lời cụ thể

 

Đề trả lời một cách cụ thể, đầy đủ nội dung câu hỏi  do người hỏi tên Đức, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị người hỏi có thể cung cấp thêm thông tin theo nội dung trao đổi trên hoặc liện hệ trực tiếp phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, địa chỉ: Số 06 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, số điện thoại 0205.3.812606