Skip to main content

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị tại Lạng Sơn 

Ngày 13/6/2019, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu

 

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 37, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Hệ thống cơ sở hạ tầng được xây dựng cơ bản, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch diễn ra sôi động. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước chuyển động tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, toàn tỉnh có 75,1% số hộ đạt gia đình văn hóa, 53,2% thôn, bản, khối phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vận động và giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đến nay toàn tỉnh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo là 16,7%.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm những kết quả về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất, kiến nghị công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37 cần gắn với việc phân bổ nguồn lực phù hợp để Nghị quyết đi vào đời sống; cần có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ các cơ chế, chính sách từ trung ương; ưu tiên phân bổ nguồn lực, nguồn vốn cho khu vực miền núi để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, một số đại biểu cũng đề xuất tăng khung hình phạt đối với tội phạm xâm hại trẻ em, điều chỉnh mức hỗ trợ cho người nghèo…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị trong công tác tổ chức tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với cuộc sống; thời gian tới đề nghị MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng phản biện xã hội để các chính sách của tỉnh ban hành sát với thực tiễn hơn. Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và báo cáo Bộ Chính trị.

 

Thùy Linh