Skip to main content

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh – Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

Sáng ngày 23/3/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Dự hội nghị, có đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm; đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh cùng công chức, viên chức của các sở, ngành làm việc tại Trung tâm.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Tại đây, đại diện Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện giải quyết công việc liên quan như: Công tác tiếp nhận, vận chuyển hồ sơ về nội dung bưu gửi, dịch vụ cung cấp, thời gian, địa điểm và hình thức tiếp nhận chuyển phát. Vấn đề thu phí, lệ phí, kiểm soát, đánh giá cán bộ, công chức và ánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Hành chính công Bắc Ninh chia sẻ kinh nghiệm về một số hoạt động nổi bật của Trung tâm

 

Ngoài ra, lãnh đạo hai Trung tâm cũng chia sẻ về cơ cấu tổ chức và một số hoạt động nổi bật của Trung tâm, đồng thời, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính./.

 

Khánh Ly