Skip to main content

Tổng kết sản xuất vụ Na năm 2018

Ngày 7/6, UBND huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất na năm 2018, phương hướng triển khai sản xuất na năm 2019.

 

Người dân xã Chi Lăng chăm sóc Na

 

Năm 2018, huyện Chi Lăng chú trọng sản xuất na an toàn. Tổng diện tích trồng na hơn 1.500 ha, trong đó gần 142 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap và VietGap, hơn 1.100 ha sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm, sản lượng na ước đạt hơn 15 nghìn tấn, giá trị kinh tế ước đạt hơn 600 tỉ đồng.