Skip to main content

Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày 08/01/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu

 

Trong năm 2018, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng hoạt động, xác định rõ các nội dung, văn bản pháp luật trọng tâm cần phổ biến, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. Toàn tỉnh đã tổ chức gần 29 nghìn cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp, phát hành miễn phí 343 nghìn tài liệu pháp luật, duy trì hoạt động 388 Câu lạc bộ pháp luật, tiếp tục thực hiện tốt mô hình Ngày Pháp luật. Công tác hòa giải ở cơ sở với trọng tâm là triển khai mô hình xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến góp phần hỗ trợ tốt cho chính quyền trong giải quyết các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp, vi phạm pháp luật. Trong năm, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 1.961 vụ việc, đạt tỷ lệ 69%.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong công tác PBGDPL năm 2018. Trong năm 2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cần chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật có trọng tâm, phù hợp với địa bàn, đối tượng; tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình hình PBGDPL như: Tổ Thông tin tuyên truyền, Trung tâm học tập cộng đồng...; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng./.

 

Phương Linh