Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Ngày 27/5/2019, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động. Về phía Trung ương tham dự có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về cuộc vận động. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Qua 10 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có tác động tích cực đến các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức được hơn 170.000 cuộc cho hơn 30 triệu lượt người, đăng tải hơn 19.000 tin bài trên trang thông tin điện tử; Sở Công thương phối hợp tổ chức 71 hội chợ trên địa bàn tỉnh, 28 hội chợ triển lãm với trên 3.740 doanh nghiệp tham gia, trên 6.935 gian hàng trưng bày sản phẩm, chỉ đạo thực hiện đưa 34 phiên chợ hàng Việt về nông thôn…

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp, các ngành trong 10 năm thực hiện cuộc vận động. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động cũng như các văn bản chỉ đạo có liên quan; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; các sở, ban, ngành tham mưu rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện cuộc vận động có hiệu quả thiết thực; các doanh nghiệp tiếp tục khảo sát thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, xây dựng mạng lưới phân phối, tham gia tổ chức hội thảo, hội chợ, đưa hàng về nông thôn, quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong quản lý thị trường, đấu tranh ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại…

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 06 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 07 cá nhân./.

 

Bích Diệp