Skip to main content

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

Sáng ngày 03/10/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010 - 2020. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến tháng 8/2019, số tiêu chí bình quân/xã đạt 10,4 tiêu chí/xã, tăng 7,8 tiêu chí so với năm 2011, tăng 3 tiêu chí so với 2015, không có xã dưới 5 tiêu chí. Đến tháng 8/2019, toàn tỉnh có 48/207 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 23,19%), tăng 48 xã so với năm 2011, tăng 35 xã so với 2015; dự kiến hết năm 2019 có 61/207 xã, hết năm 2020 có 77/207 xã đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017. Tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là 28.141 tỷ đồng. Hiện xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn là 2 xã được lựa chọn làm điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã hoàn thành 14/14 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ, dự kiến trình thẩm định, công nhận đạt chuẩn trong năm 2019.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp các ngành của tỉnh đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới 10 năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, các cấp, các ngành, UBND các huyện cần tiếp tục nhận thức sâu sắc rằng xây dựng nông thôn mới không phải là dự án đầu tư, mà là cuộc vận động, là chương trình tổng thể, xuyên suốt có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, với quan điểm chỉ đạo vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm với phương châm ”Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững trên các trụ cột chính là: Tổ chức lại mô hình sản xuất, xây dựng hạ tầng giao thông, mức thụ hưởng văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Về phương pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy người dân là chủ thể, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lan tỏa từ chính các thôn, xã; cần có sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự huy động của các nguồn lực và các cơ chế chính sách phù hợp, bên cạnh đó, quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ; đối với các chỉ tiêu, cần sát với thực tế, có tính khả thi và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 20 cá nhân, 08 gia đình và 05 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020./.