Skip to main content

Thành ủy Lạng Sơn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Ngày 08/5, Thành uỷ đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 3 năm qua, Thành uỷ Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai chỉ thị này tới mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của dân tộc; đặc biệt Thành ủy Lạng Sơn đã  gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; thực hiện các nhiệm vụ, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, giải quyết và khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề bứ xúc nổi cộm,…từ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học tập chuyên đề toàn khoá và chuyên đề của từng năm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng cao, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, và quần chúng nhân dân cũng thấy cần phải học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.