Skip to main content

 1. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020)
 2. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/12 đến ngày 29/12/2019)
 3. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/12 đến ngày 22/12/2019)
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 09/12 đến ngày 15/12/2019)
 5. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/11 đến ngày 01/12/2019)
 6. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/11 đến ngày 24/11/2019)
 7. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/11 đến ngày 17/11/2019)
 8. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/11 đến ngày 10/11/2019)
 9. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019)
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)
 11. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)
 12. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
 13. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)
 14. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019)