Skip to main content

 1. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 21/10 đến ngày 27/10/2019)
 2. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)
 3. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện
 4. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019)
 5. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/9 đến ngày 06/10/2019)
 6. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019)
 7. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 16/9 - 22/9/2019)
 8. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 09/9 - 15/9/2019)
 9. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 02/9 - 08/9/2019)
 10. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 26/8 - 01/9/2019)
 11. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 19/8 - 25/8/2019)
 12. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 12/8 - 18/8/2019)
 13. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 05/8 - 11/8/2019)
 14. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 22/7 - 28/7/2019).
 15. Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 15/7 - 21/7/2019)