Skip to main content

Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVI

Ngày 06/12/2018, kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước vào ngày làm việc thứ hai.

 

Các đại biểu tại phiên làm việc buổi sáng

 

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe thuyết trình các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về các lĩnh vực tài chính, đầu tư, tài nguyên môi trường, văn hoá xã hội, công tác tổ chức, thi đua khen thưởng… và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

 

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ

 

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh đã chia 4 tổ để tiến hành thảo luận, phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; trong đó, tập trung vào xây dựng cơ bản, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển du lịch gắn với quản lý di tích, kiên cố hoá trường lớp học... Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ vấn đề liên quan đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018, chất lượng công tác đào tạo nghề, chỉnh trang đô thị, công tác quy hoạch đất rừng…

 

Ngày 07/12/2018, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, thảo luận tại hội trường, thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

 

Bích Diệp