Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn

Ngày 21/6/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các dự án đầu tư về điện, quy định an toàn lao động, việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thương phẩm 6 tháng đầu năm đạt 362,112 tr.kWh, tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt 46,9% kế hoạch EVNNPC giao; giá bán điện bình quân đạt 1.826 đồng/kWh, tăng 78,82 đồng/kWh so với kế hoạch giao; 5 tháng đầu năm đã nộp 11,55 tỷ đồng tiền thuế. Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho trên 4.200 khách hàng; thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp khắc phục nguy cơ mất an toàn, hạn chế và không để xảy ra tai nạn do lỗi chủ quan. Công ty cũng tích cực triển khai các dự án đưa điện lưới quốc gia về nông thôn, đến nay toàn tỉnh có 207/207 xã có điện lưới quốc gia, còn 54 thôn chưa có điện lưới quốc gia, trong đó 36 thôn bản trắng và 18 thôn có điện một phần nhỏ.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0530.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Trưởng khẳng định vai trò to lớn của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới ngành điện tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, hạn chế các sự cố về điện, nhất là trong mùa mưa bão; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; tiếp tục kiến nghị với Tổng công ty bố trí nguồn lực thực hiện các dự án điện, cải tạo hệ thống điện lưới hạ áp, lưới điện nông thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các công trình đầu tư; tiếp tục nâng cấp mạng lưới các dự án điện đô thị, hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo văn minh, mỹ quan đô thị. Cùng với đó thực hiện đầy đủ các chế độ tài chính, nộp thuế, tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương; bảo đảm an toàn lao động, các chế độ chính sách cho người lao động. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành điện rà soát các dự án điện ở khu vực nông thôn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cơ chế, chính sách phát triển ngành điện.

 

Thùy Linh