Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31, công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải

Chiều 12/4/2019, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Hợp phần cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31, công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải.

 

Đoàn công tác kiểm tra tại thực địa

 

Hợp phần cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31, bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, hạng mục cầu Pò Háng và xử lý một số đoạn tránh ngập trên quốc lộ 31 đã hoàn thiện thủ tục và đang triển khai thi công, trong đó, các trụ T1, T2, T3, T4 đã thi công xong cọc khoan nhồi, đài cọc, móng và thân trụ, riêng trụ T4 đang thi công phần đài cọc. Thi công hoàn thành 02 bệ đúc dầm và đang thi công các công trình ngầm (cống ngang đường) đoạn tránh ngập. Về công tác giải phóng mặt bằng, đã đo đạc kiểm đếm và lập phương án bồi thường được gần 200 ha, bàn giao 75ha mặt bằng phục vụ thi công, kinh phí bồi thường hơn 170 tỷ đồng. UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện lập quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ xây dựng 02 khu tái định cư.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND kết luận buổi kiểm tra

 

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương,  đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong thời gian qua, chủ đầu tư đã nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tuy nhiên về tổng thể vẫn còn chậm trong thủ tục triển khai xây dựng khu tái định cư, phối hợp giải phóng mặt bằng. Để khẩn trương triển khai dự án trong thời gian tới đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai huyện Đình Lập và Lộc Bình tập trung cao độ, có kế hoạch phù hợp, khẩn trương giải phóng mặt bằng, ưu tiên cho hạng mục theo thứ tự cầu Pò Háng, các đoạn tránh ngập, khu tái định cư và khu vực lòng hồ. Huyện Đình Lập hoàn thành giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng tại cầu Pò Háng trong tháng 5/2019, đối với các đoạn tránh ngập hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2019. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục mố móng cầu Pò Háng và các đoạn tránh ngập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND hai huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án khu tái định cư để cơ quan liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

 

Khánh Ly