Skip to main content

Lá cờ đầu của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phường Hoàng Văn Thụ có tổng diện tích tự nhiên trên 140ha, chia thành 13 khối phố, với tổng số 3.739 hộ gia đình, trên 15.897nhân khẩu thường trú và 441 hộ, 1.804 nhân khẩu tạm trú. Với lợi thế nằm ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, có Chợ truyền thống Kỳ Lừa, Chợ Giêng Vuông, Lễ hội Đền Tả Phủ cộng với 55 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, nên phường còn là nơi thu hút nhiều khách thập phương trong và ngoài nước đến thăm thân, du lịch và buôn bán. Đi đôi với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy hàng năm Ban chỉ đạo 138 phường Hoàng Văn Thụ  đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền mở hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” rộng khắp trong các khu dân cư để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 138 phường Hoàng Văn Thụ đã xây dựng, nhân rộng mô hình liên kết tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; hoạt động có hiệu quả phải kế đến mô hình “Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ gia đình” tại khối 5.