Skip to main content

Họp xem xét công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

Ngày 10/10/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III và các thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Thực hiện theo Chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp huyện đã được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Đối với Đại hội cấp tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện theo đúng Kế hoạch. Hiện nay đã tổng hợp xong danh sách đại biểu chính thức với 170 đại biểu, dự thảo phân bổ đại biểu cho các cơ quan, đơn vị, lập danh sách khách mời; cùng với đó, hoàn thành dự thảo các văn kiện Đại hội, kịch bản, chương trình tổng thể Đại hội, dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký, hoàn thành hồ sơ, thủ tục khen thưởng tại Đại hội; xây dựng các phương án thông tin, tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, lễ tân, an ninh trật tự, y tế…tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả tổ chức Đại hội cấp huyện. Tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp lần thứ III. Trong đó, tập trung rà soát, biên tập kỹ lưỡng các nội dung trình tại Đại hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; công tác tuyên truyền cần có kế hoạch, nội dung cụ thể, chi tiết; công tác lễ tân bảo đảm chu đáo, tận tình, tỉ mỉ; công tác an ninh trật tự, y tế… cần chi tiết, đầy đủ. Cùng với đó, lựa chọn quà tặng phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, thống nhất các mẫu giấy mời, trang trí, khánh tiết, số lượng Đoàn Chủ tịch, đại biểu dự Đại hội. Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về thời gian dự kiến của Đại hội. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị Đại hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, khớp nối các công việc nhịp nhàng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện./.

 

Phương Linh