Skip to main content

Họp triển khai thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Ngày 16/7/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo báo cáo, đến nay, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã hoàn thành lắp đặt và tích hợp xong với hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) của nhà cung cấp dịch vụ VETC cho 02 làn thu phí số 03 và 04 tại trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1A; với 4 làn còn lại cũng đã lắp đặt các thiết bị xong trước ngày 10/7/2019, nhưng chưa thực hiện tích hợp với hệ thống của VETC. Hiện nay, hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và nhà cung cấp dịch vụ VETC chưa được ký kết, do chưa thỏa thuận thống nhất được mức phí quản lý thu phí tự động.

 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Để đảm bảo tiến độ vận hành hệ thống thu phí ETC tại trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1A theo đúng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và nhà cung cấp dịch vụ VETC cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thương thảo hợp đồng xong trước ngày 25/7/2019; tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng trước ngày 10/8/2019, để tiến tới tổ chức thu phí tự động không dừng của tất cả 6 làn tại trạm thu phí Km93+160 từ ngày 01/9/2019; về chi phí cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng được tính 2% tổng doanh thu toàn trạm trước thuế./.

 

Bích Diệp