Skip to main content

Họp sơ kết công tác thu ngân sách Nhà nước quý I/2019

Ngày 16/4/2019, Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước tỉnh tổ chức họp sơ kết công tác quý I/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Trong quý I vừa qua, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, tích cực các biện pháp tăng cường thu NSNN, tránh thất thu thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại; tích cực thu hồi nợ đọng thuế. Tổng thu NSNN quý I/2019 đạt 1.377,5 tỷ đồng, đạt 25,27% dự toán, trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 748 tỷ đồng, đạt 26,74% dự toán, tăng 30,7% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 629,5 tỷ đồng, đạt 23,7% dự toán, bằng 99,9% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến tập trung đánh giá tình hình thực hiện các sắc thuế, khoản thu, những khó khăn, vướng mắc trong tăng thu NSNN và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, nâng cao kết quả thu NSNN.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá công tác thu ngân sách nhà nước trong quý I/2019 cơ bản đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra. Để bảo đảm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu NSNN, đặc biệt là thu nội địa, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí, tránh tình trạng thất thu, nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, tập trung vào các hộ khoán; quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ; tăng cường kiểm soát, đôn đốc nộp thuế đối với các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực hoạt động vận tải, dịch vụ bến bãi, du lịch, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản…; tăng cường quản lý thị trường, quản lý giá, đấu giá tài sản; tích cực thu hồi nợ đọng, kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh các hành vi tiêu cực, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ trong các lực lượng chức năng./.

 

Phương Linh