Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh

Ngày 11/02/2020, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK)  giáo dục phổ thông (GDPT) tỉnh đã họp triển khai kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 

Theo báo cáo tại cuộc họp, ngành GDĐT đã tích cực triển khai và tham mưu thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về GDĐT, tổ chức các hội nghị, tập huấn, truyền thông, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, quản lý, giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Đến nay, Ban biên soạn nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học  đã hoàn thiện đề cương chi tiết và đang tiến hành sưu tầm tư liệu phục vụ công tác biên soạn, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc thực hiện chương trình, SGK lớp 1 vào năm học 2020 - 2021 theo đúng lộ trình và rà soát đội ngũ, đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để thực hiện chương trình, SGK mới.

 

Các thành viên BCĐ đã thảo luận để triển khai hiệu quả việc thực hiện đổi mới chương trình, SGKGDPT về tuyên truyền, rà soát, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên... Đồng thời, cho ý kiến vào dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, có tác động lớn đến xã hội, cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, do vậy, thành viên BCĐ tăng cường tính chủ động, xác định rõ trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Sở GDĐT cần quyết liệt, chủ động, đổi mới cách thức làm việc, xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện cụ thể, khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng tiêu chí chọn SGK, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đầy đủ, lựa chọn SGK bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức họp chuyên đề hàng tháng, phối hợp, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, kiểm tra cụ thể cho các thành viên BCĐ, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân việc thực hiện đổi mới chương trình, SGKGDPT./.

 

Khánh Ly