Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

Ngày 04/10/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Công tác tổ chức Đại hội đang được tích cực chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Đến nay, đang hoàn thiện các văn kiện Đại hội: báo cáo chính trị, quyết tâm thư, các nội dung khác như: kịch bản, bài phát biểu của lãnh đạo... Danh sách đại biểu đã tổng hợp xong, dự kiến có 170 đại biểu chính thức, 89 đại biểu khách mời và dự thảo quyết định phân bổ đại biểu cho các sở, ban, ngành. Cùng với đó, đã trình UBND tỉnh danh sách đề nghị khen thưởng. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đang được tăng cường, công tác lễ tân, khánh tiết đang được hoàn thiện, các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, y tế… được triển khai theo đúng kế hoạch.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, góp ý về thành phần khách mời, mẫu quà tặng, giấy mời, ma két, các phương án trang trí, khánh tiết, tổ chức các gian trưng bày, bố trí nhân sự tại Đại hội…

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tập trung hoàn thiện Báo cáo chính trị, quyết tâm thư tại Đại hội, lựa chọn, hoàn thiện các tham luận, dự thảo bài phát biểu… Cùng với đó, sớm hoàn thiện mẫu giấy mời, quà tặng; rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký; tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội./.

 

Phương Linh