Skip to main content

Hội thảo khoa học một số thành tựu công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp và khả năng ứng dụng tại Lạng Sơn

Ngày 22/11/2019, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học một số thành tựu công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp và khả năng ứng dụng tại Lạng Sơn. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp; PGS.TS Triệu Văn Hùng, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia về lâm nghiệp của các viện, các trường đại học, trung tâm nghiên cứu.

 

Các đại biểu tại hội thảo

 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với diện tích tự nhiên trên 831 nghìn ha, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 681 nghìn ha. Sản xuất lâm nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2019 giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt trên 3.400 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, độ che phủ rừng đạt 62,8%. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp, phát triển rừng bền vững là giải pháp hữu hiệu góp phần giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu gây ra. Do đó việc đổi mới và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là hết sức cần thiết để ngành lâm nghiệp tỉnh được tổ chức sản xuất theo hướng tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm lâm nghiệp, nhất là sản phẩm có nguồn gốc thân thiện với môi trường. 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lạng Sơn là tỉnh có lợi thế lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp, trong những năm qua, ngành lâm nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng, đóng góp giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh của tỉnh; tuy nhiên diện tích trồng rừng tăng nhưng chất lượng, trữ lượng, năng suất, giá trị kinh tế của rừng trồng chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp còn hạn chế… Đồng chí mong muốn các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung thảo luận, phân tích điều kiện thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong ứng dụng khoa học công nghệ cao để phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các vấn đề như thực trạng và giải pháp bảo tồn nguồn gen cây hoàng đàn Hữu Liên, quản lý tài nguyên rừng thông qua các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh; tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển sản xuất lâm nghiệp tỉnh…

 

Thùy Linh