Skip to main content

Hội thảo cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới

Ngày 23/9/2019, tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới. Dự Hội thảo có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố, chuyên gia một số đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Dương Xuân Huyên nhấn mạnh, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đặt ra cả thời cơ và thách thức, đòi hỏi phải nghiên cứu nhận diện cho rõ, từ đó có chiến lược phát triển phù hợp. Hội thảo là dịp để các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp nghiên cứu, trao đổi cung cấp thêm những nội dung, thông tin quan trọng, thiết thực. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tập trung, nghiêm túc, trao đổi, học hỏi để tiếp thu, nắm bắt tiếp cận những vấn đề mới, quan trọng của hội thảo; trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo, chính quyền các cấp để triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử phù hợp, hiệu quả.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Tiếp ngay sau đó, các đại biểu đã nghe chuyên gia thông tin về các chuyên đề: Xu hướng phát triển về công nghệ và giải pháp công nghệ thông tin thời kỳ 4.0; xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh; tự động khai thác dư luận xã hội trên internet phục vụ điều hành của lãnh đạo các cấp; giải pháp đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống hành chính nhà nước Dell Technologies; hạ tầng cho trung tâm dữ liệu trong thời kỳ chuyển đổi số; thách thức trong an toàn thông tin mạng diện rộng và giải pháp./.

 

Bích Diệp