Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp huyện, xã về đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Dự họp có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

 

Các đại biểu dự họp

 

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo bước đột phá, lan tỏa; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 6,51%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,82%, công nghiệp và xây dựng tăng 13,34%, dịch vụ tăng 5,89%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.197 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán, tăng 30,8% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 2.620 triệu USD, đạt 49,9% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại được tích cực triển khai, đạt kết quả tốt.

 

Bên cạnh đó còn một số hạn chế: tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, hoạt động huy động vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu, thu ngân sách tăng nhưng chưa ổn định, bền vững…

 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Trước những kết quả tích cực tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí nhấn mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành chủ động, quyết liệt, trách nhiệm hơn, vai trò của lãnh đạo chủ chốt được thể hiện rõ nét, việc nắm bắt, xử lý tình hình sát sao hơn, đã có nhiều sự tìm tòi, bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch. Trong nửa cuối năm 2019, các cấp, ngành cần có nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, thiết thực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tập trung khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, xử lý quyết liệt các sai phạm, không để kéo dài; nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm và việc khởi công các dự án mới. Tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp; củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy, tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt tại cấp xã; thực hiện tốt quy định về nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, huy động tốt các nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia, đóng góp của người dân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành phát huy vai trò người đứng đầu, tính nêu gương của lãnh đạo, nói đi đôi với làm, quyết liệt, không ngại va chạm, né tránh, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đánh giá; khai thác, phát huy tối đa lợi thế của ngành, lĩnh vực, địa phương; tổ chức triển khai các mô hình sản xuất, phát huy hiệu quả các sản phẩm đã có chứng nhận về địa lý, nhãn hiệu; tập trung khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn đúng quy định, tuyệt đối không để tồn; thẩm định các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách đảm bảo chất lượng, tiến độ; tập trung thu ngân sách. Bên cạnh đó, giải quyết các tranh chấp về đất rừng theo kế hoạch, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tổ chức tốt, có chiều sâu các hoạt động văn hóa, thể thao; chuẩn bị tổ chức chu đáo các ngày lễ, sự kiện lớn của tỉnh, đất nước; quan tâm công tác giảm nghèo, an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm an ninh - quốc phòng, kiềm chế tai nạn giao thông./.

 

Phương Linh