Skip to main content

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Sáng 25/6/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2013 đến nay. Dự hội nghị, tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được các cấp quan tâm thực hiện đảm bảo tuân thủ các căn cứ, nguyên tắc, hướng dẫn theo quy định, từng bước đưa công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, hợp lý và có hiệu quả hơn. Đến nay, đã có 05 khu đô thị được lập quy hoạch chung, 03 đô thị huyện lỵ được lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 05 dự án phát triển đô thị được lập quy hoạch chi tiết 1/500.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc và trao đổi ý kiến, biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh đổi mới cách làm để nâng cao chất lượng lập, thẩm định các quy hoạch. Rà soát, có phương án chấn chỉnh, xử lý đối với những khu đô thị trong quản lý quy hoạch. Chỉ đạo chấm dứt việc tự ý san gạt đất đai, chấm dứt các sai phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, chất lượng đạt thấp, các tiêu chí chưa sát, chưa phù hợp, công tác tuyên truyền chưa có trọng tâm, trọng điểm, sử dụng đất không đúng mục đích, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai còn hạn chế, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về quản lý sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa được thường xuyên, xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm túc… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục quyết liệt, sát sao, nghiêm khắc trong chỉ đạo để khắc phục yếu kém trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố, các sở, ngành lĩnh hội tinh thần chỉ đạo tại hội nghị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về xây dựng, đất đai phù hợp, đúng đối tượng. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, kịp thời xử lý sai phạm, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành theo quy định và nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức trong quản lý đất đai, xây dựng quy hoạch.

 

Khánh Ly