Skip to main content

Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/7/2019, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố. 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Thực hiện Kết luận số 192-TB/TW ngày 29/01/2015 của Bộ Chính trị và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Công tác quán triệt, phổ biến Quyết định số 49 được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang; quy trình lập hồ sơ, xét duyệt ở các cấp được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng chính xác; công tác tổ chức chi trả chế độ trợ cấp, cấp giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế chặt chẽ, nhanh gọn, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn; thực hiện tốt công tác lưu trữ, quản lý danh sách, hồ sơ đối tượng chính sách bảo đảm thuận tiện cho công tác xét duyệt, thẩm định, tra cứu và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Kết quả toàn tỉnh có 27.532 đối tượng có Quyết định hưởng chế độ trợ cấp, tổng kinh phí chi trả trợ cấp một lần theo quyết định là trên 56,4 tỷ đồng.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên đề nghị BCĐ 24 tỉnh nâng cao vai trò tham mưu, hướng dẫn BCĐ cấp huyện triển khai toàn diện chính sách đối với người có công, hoàn thiện báo cáo gửi BCĐ Quân khu theo đúng quy định; BCĐ các cấp tăng cường công tác phối hợp để giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người có công. BCĐ 24 các huyện, thành phố đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên truyền Quyết định số 49 để nâng cao nhận thức cho chính quyền, nhân dân và các đối tượng về chính sách của Đảng, Nhà nước; trong quá trình thực hiện cần rà soát đúng đối tượng, không để sót đối tượng, đồng thời tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn các đối tượng kê khai chính xác, đầy đủ. Đồng chí cũng đề nghị các ngành, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

 

Nhân dịp này, 12 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thùy Linh