Skip to main content

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 12 năm 2018

 

Ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 12/2018. Tại Lạng Sơn có điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, các điểm đầu tại các huyện ủy, thành ủy và nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

 

New Picture (74).png

 

Quang cảnh tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp nhận thông tin về chuyên đề “Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019” và chuyên đề “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới”.

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu dự hội nghị tiếp tục tập trung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII, góp phần bảo đảm triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện xong trong năm 2018 theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong năm 2018. Đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề người dân di cư tự do; vạch trần âm mưu của các thế lực xấu để nhân dân cảnh giác không nghe các đối tượng tuyên truyền việc di cư tự do, nhấn mạnh tiềm ẩn những hệ lụy lớn về kinh tế, xã hội, sử dụng đất có nguồn gốc của các nông lâm trường, thiếu nhà ở, khai thác rừng trái phép, hủy hoại môi trường. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trao đổi, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, lao động về việc tạm thời dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện để chờ Nghị định của Chính phủ. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; hoạt động của các nước có mối quan hệ ngoại giao truyền thống với Việt Nam. Tuyên truyền mối quan hệ Việt Nam - Campuchia; chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Campuchia; ý nghĩa to lớn của chiến thắng biên giới Tây Nam, sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia; Tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; các hoạt động hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.

 

Đức Luận