Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 17

Sáng nay 04/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 17, nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 9 tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện cùng sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN), nên kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển.Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt trên 46.000ha, giảm 5,3% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 3,1tỷ USD, đạt trên 60% kế hoạch (KH), thu ngân sách ước đạt trên 5.000tỷ đồng, tăng 37%, lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, công tác đối ngoại được triển khai tích cực, đạt kết quả tốt, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định, thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được các cấp, ngành tích cực thực hiện và đạt kết quả quan trọng.

 

Tiếp đó, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về chủ đề, phương châm chỉ đạo Đại hội, các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần chủ động tích cực, nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, cộng đồng DN và nhân dân trong tỉnh đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo KH đề ra. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp, các ngành, các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung quyết liệt, xác định các giải pháp cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ở mức cao nhất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực cụ thể, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt tích cực triển khai các phần việc sau Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài. Có giải pháp cụ thể củng cố tổ chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tổ chức tốt một số hoạt động lớn của tỉnh trong quý IV năm 2019.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho 2 đồng chí UVBCH được nghỉ hưu theo chế độ