Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

Ngày 29/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá công tác năm 2018, xác định nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thảo luận tại HN

 

Năm 2018, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, từng lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực. Có 17/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra (có 05 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu đạt). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại HN

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung: Quan tâm chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo một cách tổng thể, căn cơ đối với các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng; triển khai quyết liệt hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm các cấp, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, uốn nắn việc thực hiện nhiệm vụ cấp dưới; tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số hoạt động lớn của năm 2019 như tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, dịp lễ hội…, tiếp tục mở rộng, phát triển quan hệ đối ngoại, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc./.

 

Bích Diệp