Skip to main content

Giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

New Picture.jpg

Quang cảnh hội nghị

 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của các cơ quan báo chí và hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ; tuyên truyền về việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh toàn diện, đậm nét tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh. Các hoạt động đáp ứng tính kịp thời trong phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu chính đáng của công chúng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân...

 

Từ nay đến cuối năm, hoạt động của các cơ quan báo chí và hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bám sát định hướng tuyên truyền và kịp thời phê phán, phản bác thông tin chưa đúng; đáp ứng nhu cầu chính đáng của công chúng; phấn đấu có nhiều tác phẩm mang tính dự báo, phân tích, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại.

 

Đức Luận