Skip to main content

Giám sát kết quả chuyển giao ứng dụng đề tài dự án KHCN

Ngày 28/5, Đoàn Giám sát của Hội Đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2018.