Skip to main content

 1. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
 2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm
 3. Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
 4. Thành lập Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại Học viện Du lịch Quế Lâm (Trung Quốc)
 5. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho thiếu nhi
 6. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn
 7. Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
 8. Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc
 9. Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
 10. Giải thể các chốt kiểm dịch, kiểm soát ngăn chặn, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi
 11. Công bố TTHC trong lĩnh vực thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp và quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa
 12. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
 13. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 14. Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2019 - 2020
 15. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 16. Công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi tại các xã, thị trấn huyện Lộc Bình
 17. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 13 năm 2019
 18. Phê duyệt nhu cầu hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020
 19. Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
 20. Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020