Skip to main content

 1. Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020
 2. Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 3. Kế hoạch tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” năm 2020
 4. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao tính phòng hộ của rừng
 5. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 6. Kế hoạch đào tạo trình độ đại học cho lưu học sinh Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2020
 7. Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
 8. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư
 9. Bãi bỏ Quyết định của UBND tỉnh về việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa 
 10. Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh
 11. Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020
 12. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
 13. Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 
 14. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế”
 15. Văn phòng UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện nhiệm vụ năm 2020
 16. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
 17. Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
 18. Chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
 19. Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
 20. Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ