Skip to main content

Tìm hiểu chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo giai đoạn 2016-2020

Trả lời

Chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện xuyên suốt nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Riêng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.

 

I. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO

 

1. Đối tượng vay vốn

 

Là hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

 

2. Mức cho vay tối đa

 

Do NHCSXH và hộ vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa đối với một hộ nghèo theo quy định của từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

 

3. Lãi suất cho vay

 

a) Lãi suất cho vay: Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ (hiện nay mức lãi suất là 6,6%/năm).

 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

 

4. Mục đích sử dụng vốn vay

 

Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về sửa chữa nhà ở, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, học tập các cấp học phổ thông.

 

5. Thời hạn cho vay

 

- Ngắn hạn: các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng

 

- Trung hạn: các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng

 

Thời hạn cho vay do NHCSXH và người vay thỏa thuận, căn cứ vào: Chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của phương án sản xuất, khả năng trả nợ của người vay và nguồn vốn cho vay của NHCSXH.

 

6. Phương thức cho vay: Trực tiếp, có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức Hội, đoàn thể.

 

7. Quy trình thủ tục vay vốn

 

a) Đối với hộ nghèo

 

- Tự nguyện gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi cư trú hợp pháp;

 

- Các thành viên hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, cư trú hợp pháp tại địa phương thỏa thuận lập Giấy ủy quyền cho một trong số các thành viên đại diện đứng tên người vay và thực hiện các giao dịch với NHCSXH (Giấy ủy quyền này được UBND cấp xã chứng thực chữ ký và nộp cho Ban quản lý Tổ TK&VV).

 

- Viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và kê khai các thông tin vào Sổ vay vốn (theo mẫu của Ngân hàng) gửi Ban quản lý Tổ TK&VV.

 

NHCSXH cung cấp thủ tục vay vốn và không thu bất kỳ khoản phí nào đối với người vay.

 

b) Đối với Ban quản lý Tổ TK&VV

 

- Nhận Giấy đề nghị vay vốn của tổ viên

 

- Tổ chức họp Tổ để bổ sung tổ viên và bình xét cho vay công khai trước sự chứng kiến của Trưởng thôn và đại diện tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã;

 

- Lập danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu số 01/TD của các tổ viên trình UBND cấp xã xác nhận;

 

- Gửi bộ hồ sơ vay vốn tới NHCSXH nơi cho vay sau khi có xác nhận của UBND cấp xã là hộ nghèo trên danh sách theo mẫu số 03/TD.

 

c) NHCSXH nơi cho vay

 

- Xem xét, phê duyệt cho vay sau khi đã nhận đủ hồ sơ từ Ban quản lý Tổ TK&VV và kiểm tra đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ vay vốn;

 

- Gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay tới UBND cấp xã để thông báo đến người vay.

 

- Thực hiện giải ngân trực tiếp đến người vay.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ CẬN NGHÈO

 

1. Đối tượng vay vốn

 

Là hộ cận nghèo có tên trong danh sách hộ cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận theo chuẩn hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

 

2. Mức cho vay tối đa

 

Do NHCSXH và người vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

 

3. Lãi suất cho vay

 

a) Lãi suất cho vay bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ (tương đương 7,92%/năm).

 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

 

4. Mục đích sử dụng vốn vay

 

Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

 

5. Những nội dung khác về: Thời hạn cho vay, phương thức cho vay, quy trình thủ tục cho vay… được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo.

 

III. CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ MỚI THOÁT NGHÈO

 

1. Đối tượng vay vốn

 

Là hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hàng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03.

 

2. Mức cho vay tối đa

 

Do NHCSXH và người vay thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 50 triệu đồng/hộ).

 

3. Lãi suất cho vay

 

a) Lãi suất cho vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ (tương đương 8,25%/năm).

 

b) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

 

4. Mục đích sử dụng vốn vay

 

Vốn vay được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

 

5. Những nội dung khác về: Thời hạn cho vay, phương thức cho vay, quy trình thủ tục cho vay… được thực hiện như cho vay đối với hộ nghèo.

 

Để biết thông tin chi tiết của từng chương trình cho vay hoặc được tư vấn, giúp đỡ, bà Diễm có thể gặp cán bộ Hội, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ TK&VV nơi cư trú; hoặc xem thông tin trên Bảng thông báo chính sách tín dụng ưu đãi tại Điểm giao dịch các xã, thị trấn; hoặc liên hệ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn (Địa chỉ: Khối Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn. Điện thoại: 02053.837.090 - Đường dây nóng: 0936.189.151 - Thư điện tử: duongdaynongnhcsxhbacson@gmail.com).

Tên của bạn
Dương thị diễm
Địa chỉ email
duongdiembsls98@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Xã trấn yên huyện bắc sơn tỉnh Lạng Sơn
Chính sách xã hội