Skip to main content

Cho tôi hỏi về việc triển khai văn bản 02/2017/QĐ-UBND của chủ tịch UBND Tỉnh
Tôi là người Hữu Lũng, tôi muốn hỏi trong văn bản có nhắc tới việc hỗ trợ người dân làm hầm xử lý chất thải biogas
Hiệu lực văn bản từ đầu năm 2017 nhưng giờ tôi hỏi xã thì được trả lời là chưa thấy có công văn triển khai
Vậy cho tôi hỏi, chính sách này có được triển khai không? và nếu có triển khai thì đến bao giờ triển khai tới xã? đơn vị nào phụ trách để tôi tiện liên hệ hỏi về các điều kiện được hưởng chính sách này của tỉnh.
Tôi xin cảm ơn.

Trả lời

- Nội dung ông hỏi thuộc Chính sách Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi quy định tại Điều 19 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017, cụ thể nội dung như sau:

1. Định mức, nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi (bể biogas) nhưng không quá 20 triệu đồng/công trình/hộ (kể cả bể biogas bằng chất liệu composite).

b) Hỗ trợ một lần 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi nhưng không quá 10 triệu đồng/hộ.

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Hộ chăn nuôi với quy mô thường xuyên từ 50 con lợn nái, hoặc từ 100 con lợn thịt, hoặc từ 200 con gia cầm trở lên có nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, có đơn đăng ký thực hiện và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xây dựng mới công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Mỗi hộ chỉ được hưởng hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học.”.

- Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2017, đã được các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền ngay từ đầu năm 2017; Nội dung chính sách ban hành công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Tại địa chỉ: http://sokhdt.langson.gov.vn/announcement/141). Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đôn đốc UBND các huyện, thành phố (tại Văn bản số 818/SKHĐT-DNKTTT ngày 12/7/2018) tăng cường tuyên truyền chính sách để đảm bảo chính sách tới người dân.

Đề nghị ông Trần Văn Dũng liên hệ trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện huyện Hữu Lũng để được hướng dẫn về điều kiện được hưởng chính sách, nội dung định mức và hồ sơ đề nghị được hưởng hỗ trợ.

Tên của bạn
Trần Văn Dũng
Địa chỉ email
tranvandunga4@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn
Chính sách ưu đãi