Skip to main content

Kính gửi: Tỉnh Lạng Sơn

Hiện nay Công ty là Đức Huy Mobile: https://www.duchuymobile.com chuyên cung cấp điện thoại iPhone, Samsung, phụ kiện ... cần mở rộng kinh doanh thì cần thực hiện những thủ tục pháp lý gì?

Mong Quý cơ quan hướng dẫn cho tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Quý vị đã thành lập Công ty Đức Huy Mobile kinh doanh điện thoại iPhone, Samsung, phụ kiện ... để mở rộng kinh doanh quý vị có thể thành lập các chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh trong phạm vị ngành nghề kinh doanh của công ty đã đăng ký và có mã ngành kinh doanh điện thoại iPhone, Samsung, phụ kiện ... Quý vị có thể tham khảo đăng ký một số mã ngành nghề  kinh doanh bán buôn, bán lẻ điện thoại, thiết bị, linh kiện điện tử và mã hóa ngành nghề theo quy định của pháp luật dưới đây:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

2

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Chi tiết: Bán buôn điện thoại

4652

3

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

Lưu ý:

- Các chi nhánh trực thuộc Công ty có thể đăng ký hoạt động trong hoặc ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

- Các địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty chỉ được đăng ký hoạt động tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 Để biết rõ thêm về trình tự, thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh quý vị liên hệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ số 02 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sở; số điện thoại 02053.812.488) để được hướng dẫn, cung cấp các biểu mẫu cụ thể.  

Tên của bạn
Duy
Địa chỉ email
duchuychannel@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn
Dự án mời đầu tư