Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1830/VP-KGVX Về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em
1828/VP-KT Về việc rà soát, báo cáo thực trạng xây dựng nông thôn mới các xã ATK và đề xuất nhu cầu thực hiện giai đoạn 2021-2025
1825/VP-KT Về việc bổ sung kế hoạch vốn đối ứng thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải
1824/VP-KT Về việc đấu nối đường ra, vào Khu đô thị mới phía Đông thành phố Lạng Sơn vào tuyến Quốc lộ 1 tại Km17+600 (phía bên trái)
1823/VP-KT Về việc tiếp tục rà soát một số nội dung liên quan đến Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB
1822/VP-KT Về việc xem xét chủ trương tổ chức Festival sinh vật cảnh tỉnh Lạng Sơn lần 1, năm 2020
1819/VP-THNC Về việc thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
1816/VP-KGVX Về việc bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
1815/VP-KGVX Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg và Dự án 2 thuộc Quyết định số 565/QĐ-TTg
1813/VP-KT Về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
1811/VP-KT Về việc thực hiện kê khai nộp lệ phí môn bài và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu lãi từ tiền gửi ngân hàng, tiền lãi cho vay
1808/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn về đề xuất đầu tư mở rộng đường xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma
1808/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn về đề xuất đầu tư mở rộng đường xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma
824/QĐ-UBND Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc trực thuộc Sở Giao thông vận tải giai đoạn 2020-2022
823/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn
822/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho các cơ quan, đơn vị quản lý, lập phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
821/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại Km 14+300, Quốc lộ 1, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
76/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã
260/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp xem xét công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020)
1807/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động
820/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
819/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư thiết bị phát thanh, truyền hình theo tiêu chuẩn HD giai đoạn 2018-2020
818/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
815/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
813/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt xã Chi Lăng, huyện Tràng Định
812/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng các công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn, thành phố ra vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn I
811/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt các xã Thiện Long, Tô Hiệu, Hồng Phong, huyện Bình Gia
810/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn DAĐT xây dựng công trình Đấu nối giữa các tuyến đường bộ với đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn I - Dự án thành phần: Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới
809/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
807/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước khen thưởng
806/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1801/VP-THNC Về việc tham mưu ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án phát triển du lịch bền vững tỉnh Lạng Sơn với đối tác Pháp
1800/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
1799/VP-KGVX Về việc xem xét việc mua sắm bóng đèn phát tia X cho máy CT Brigh Speed Excel
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
154/GM-UBND Kiểm tra tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập
153/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011-2020...
152/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
827/QĐ-UBND Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
822/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho các cơ quan, đơn vị quản lý, lập phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
259/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020