Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1217/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025” năm 2020
1216/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
1215/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Chùa Tiên - Giếng Tiên
1214/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch sinh thái thác Đăng Mò
113/KH-UBND Thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2025
112/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
340/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tại cuộc họp ngày 23/6/2020
2568/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Công ty TNHH Phú Thái Holdings lập đề xuất dự án Khu Trung tâm thương mại dịch Phú Thái Lạng Sơn
2567/VP-KT Về việc giao cơ quan đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt
2565/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Đại Đồng và Trường Mầm non Chi Lăng, huyện Tràng Định
2564/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về thu hồi đất trụ sở Chi cục Thuế huyện
2563/VP-KT Về việc xem xét đề nghị thu hồi và hủy bỏ quyết định thu hồi đất, giao đất để xây dựng nghĩa trang Nhân dân huyện Cao Lộc
2562/VP-KT Về việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
2562/VP-KT Về việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh
2561/VP-KT Về việc báo cáo rà soát việc phê duyệt phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập
2558/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi kiểm tra tình hình dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn
2557/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật
2556/VP-KT Về việc tổ chức Tuần lễ trưng bày sinh vật cảnh - sản phẩm thủ công mỹ nghệ thành phố Lạng Sơn năm 2020
2553/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về vùng tuyển sinh
2552/VP-KGVX Về việc đồng ý nội dung thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
2551/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0
2549/VP-THNC Về việc tham mưu thực hiện Báo cáo số 594-BC/TU về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1212/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1210/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1209/QĐ-UBND Về việc giao Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
1208/QĐ-UBND Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
1207/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
1206/QĐ-UBND Về việc giao Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2016 - 2021
111/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X
110/KH-UBND Truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2020
702/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2547/VP-KT Về việc kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương về biển báo hiệu đường bộ
2546/VP-KT Về việc xem xét kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về hỗ trợ, bồi thường đối với vườn cây giống cung cấp hom
2545/VP-KT Về việc cung cấp số liệu, dữ liệu phục vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
2544/VP-KT Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long
2543/VP-KT Về việc ban hành tiêu chí lựa chọn mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị và triển khai nhân rộng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn
1205/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
209/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý II/2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1211/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1210/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh