Skip to main content

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Bình La, huyện Bình Gia

Sáng 14/6/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Bình La, huyện Bình Gia.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình đường giao thông

 

Bình La là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, với mục tiêu đưa xã Bình La về đích NTM trong năm 2019, ngay từ đầu năm UBND xã đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý phụ trách từng tiêu chí, địa bàn, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện từng tiêu chí và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến với người dân, đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí. 6 tháng cuối năm, xã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, vận động Nhân dân tiếp tục làm đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà dột nát, xây nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh…

 

Tại buổi kiểm tra, đại diện các thôn cũng đã kiến nghị với huyện và xã về những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về giao thông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển mô hình sản xuất, đầu ra cho sản phẩm… Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã giải đáp, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của xã, huyện trong xây dựng NTM.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những điều kiện khó khăn của huyện Bình Gia và xã Bình La trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng NTM, Bình La là xã vùng 3, diện tích rộng, dân cư ít và phân tán, tỷ lệ hộ nghèo cao nên trong quá trình tổ chức sản xuất, huy động Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù vậy, trong thời gian qua, xã đã nỗ lực cố gắng khắc phục và có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện ý thức tự lực, tự cường vươn lên của người dân. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bình La. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng NTM vẫn còn chậm so với kế hoạch, đặc biệt là trong khởi công các công trình hạ tầng, chưa có giải pháp cụ thể, rõ nét, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, huyện và xã tiếp tục thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra ngày 08/3/2019. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn quan tâm sát sao định hướng cụ thể, hỗ trợ, giúp đỡ cho xã tìm mô hình sản xuất phù hợp, đầu ra cho sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Cán bộ xã phải quyết tâm, gương mẫu đi đầu trong xây dựng NTM, phân công cụ thể cho từng cán bộ phụ trách, triển khai thực hiện các giải pháp như: lựa chọn hộ gia đình, thôn để làm điểm, phát động phong trào thi đua giữa các thôn…, phấn đấu với tinh thần cao nhất để xã Bình La về đích NTM trong năm 2019./.

 

Khánh Ly