Skip to main content

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán

Sáng ngày 31/01/2019, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ tết Kỷ Hợi 2019 tại Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh,  Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải và Bến xe Phía Bắc.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch thăm, kiểm tra và tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát giao thông Tủng Diễn

 

Đồng chí Phó Chủ tịch thăm, kiểm tra và tặng quà tết tại Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải

 

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo với Đoàn tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết nguyên đán.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch thăm, kiểm tra và tặng quà tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động tại Bến xe phía Bắc