Skip to main content

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương làm việc với Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ngày 04/12/2018, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018. Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_2692.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận, Công an tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là công tác dân tộc, tôn giáo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo... Qua đó nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát đến đoàn tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận. Đề nghị Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng các mô hình dân vận khéo phù hợp để cụ thể hóa chương trình, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_2714.JPG

Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng Ban Dân Vận Trung ương đánh giá công tác dân vận được tỉnh triển khai thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Thời gian tới đề nghị Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp; đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao trách nhiệm, thái độ của cán bộ, chiến sĩ trong phục vụ nhân dân.

 

Thùy Linh