Skip to main content

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 05/6/2019, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tới nay.

 

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Trong hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với 05 chương trình công tác trọng tâm, 03 khâu đột phá và đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến thời điểm này đã hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, trong đó một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc; phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát các quan điểm, đường lối của Ðảng và tình hình thực tiễn để kịp thời triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ  chính trị của tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tổ chức, cán bộ được tỉnh thực hiện đồng bộ từ các khâu quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng đến đánh giá cán bộ, bảo đảm quy trình theo quy định; một số chủ trương mới được tỉnh nghiêm túc nghiên cứu triển khai thực hiện cẩn trọng, bảo đảm nguyên tắc, hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian tới tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm của từng đồng chí theo dõi lĩnh vực, địa bàn phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là ở cấp cơ sở, chủ động nắm bắt, xử lý những vấn đề nảy sinh tại cơ sở; tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo… Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đoàn sẽ tiếp thu và tham mưu Bộ Chính trị để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

 

Bích Diệp