Skip to main content

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu thuộc huyện Tràng Định

Ngày 09/10/2019, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Phan Trung Tuấn, Vụ phó Vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để trao đổi về những nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu (ATK) thuộc huyện Tràng Định. Làm việc với đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, huyện Tràng Định.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo dự thảo báo cáo, trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời  đối chiếu theo quy định, trình tự thủ tục tại Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Tràng định đã thành lập hội đồng và tiến hành thẩm định hồ sơ khoa học của các xã trên địa bàn. Theo đó, 6 xã đạt các tiêu chí đề nghị công nhận là xã ATK gồm: xã Tri Phương có 4/5 tiêu chí, xã Chí Minh có 5/5 tiêu chí, xã Chi Lăng có 5/5 tiêu chí, xã Đề Thám có 4/5 tiêu chí, xã Hùng Sơn có 4/5 tiêu chí và xã Đội Cấn có 4/5 tiêu chí theo quy định.

 

Trưởng đoàn khảo sát Bộ Nội vụ phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Trung Tuấn, Vụ phó Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đánh giá cao sự cố gắng của tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, nghiêm túc thực hiện lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận 6 xã ATK. Đồng chí đề nghị tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với huyện Tràng Định tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục quy định, rà soát lại hồ sơ khoa học của các xã bảo đảm tính thống nhất; về các tiêu chí cần phân tích rõ ràng, cụ thể, chi tiết hơn, bảo đảm chính xác, thuyết phục. Trưởng đoàn khảo sát đề nghị tỉnh hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Xuân Huyên đề nghị huyện Tràng Định hoàn thiện hồ sơ của các xã, lưu ý đối với các dữ liệu, số liệu cần có sự phân tích kỹ, mang tính thuyết phục cao, xây dựng kịch bản clip phóng sự chân thực, sinh động, chính xác, phù hợp với hồ sơ khoa học. Sở Nội vụ tham mưu, hoàn thiện tờ trình của UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo các huyện tiếp tục rà soát các xã đáp ứng đủ các tiêu chí theo Quyết định số 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã ATK; các sở, ngành liên quan rà soát, quan tâm xây dựng biển báo di tích cho phù hợp.

 

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các xã đề nghị công nhận xã ATK thuộc huyện Tràng Định.

 

Thùy Linh