Skip to main content

Đoàn công tác Bộ Nội vụ khảo sát tình hình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh

Ngày 21/6/2019, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc khảo sát tình hình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021, UBND tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện việc sắp xếp tại tỉnh theo đúng quy trình. Tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp đối với 51 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị, giảm 26 đơn vị so với hiện nay, như vậy sau khi sắp xếp số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 226 đơn vị xuống còn 200 đơn vị. Tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, tiến hành rà soát hiện trạng. Tỉnh đã xây dựng Đề án, phương án tổng thể, kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện. Hiện nay đang thực hiện lấy ý kiến cử tri, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu tháng 7, tiếp đó tổng hợp, báo cáo và trình HĐND tỉnh trước 15/8 để hoàn chỉnh Đề án sắp xếp và báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trước 30/8/2019.

 

Tuy nhiên có một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; thời gian triển khai Đề án rất gấp nên còn có khó khăn, lúng túng nhất định.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định và đảm bảo tiến độ yêu cầu. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn thống nhất, có chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện, có chính sách đặc thù đối với khu vực miền núi, khó khăn, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp. Tỉnh mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, góp ý, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ kết luận buổi làm việc

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao công tác triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh. Bộ Nội vụ cơ bản nhất trí với phương án của tỉnh, đề nghị tỉnh cân nhắc một số trường hợp sắp xếp để chọn lựa phương án tối ưu, giải trình rõ về các trường hợp không thực hiện sắp xếp trong năm nay. Bộ ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đề nghị tỉnh thống nhất trong nhận thức và hành động, thực hiện sắp xếp bảo đảm tinh gọn, hợp lý, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh trong quá trình thực hiện.

 

*Trước đó, trong ngày 20,21/6/2019, Đoàn công tác đã đi khảo sát, làm việc tại các huyện Văn Quan, Văn Lãng, Lộc Bình.

 

Phương Linh