Skip to main content

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 12/7/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân và các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

 

.

Toàn cảnh Đại hội

 

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận của xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của tỉnh, đã tuyên truyền trên 43.600 cuộc với trên 2,8 triệu lượt người tham dự. Công tác phối hợp tổ chức các phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, các cuộc vận động lớn tiếp tục được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ nhân dân đã ủng hộ trên 543 tỷ đồng, hiến trên 741 nghìn m2 đất xây dựng nông thôn mới, tổ chức được 20 phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn, hết năm 2018 toàn tỉnh đã đóng góp trên 16 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”… Phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác giám sát và phản biện xã hội có bước phát triển quan trọng; công tác đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng và phát triển.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với UBND các cấp thực hiện hiệu quả các nội dung của quy chế phối hợp; tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia và xây dựng củng cố chính quyền vững mạnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích của MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Ủy ban MTTQ các cấp xác định rõ hơn trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nâng cao công tác đối ngoại Nhân dân; tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân, tích cực tham gia phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với cơ sở, sát với thực tế, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ cơ sở. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, làm tốt công tác dân vận.