Skip to main content

Công bố quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/6/2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thuế; lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực góp phần thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2019, sớm ổn định tình hình, bố trí hợp lý về tổ chức nhân sự, chuyên môn, trụ sở, phương tiện làm việc, không để biến động, xáo trộn sau khi sáp nhập. Quán triệt cán bộ, công chức yên tâm công tác, chấp hành đúng chủ trương sáp nhập của Bộ Tài chính và của Tổng cục Thuế. Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, không để gây khó khăn, phiền hà, tăng thời gian, chi phí tác động đến tâm lý của người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hoàn thiện công tác tổ chức Đảng, đoàn thể và xây dựng quy chế phối hợp giữa Cục Thuế với chính quyền địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan thuế hoạt động có hiệu quả, quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

 

Đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thuế trao Quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế cho lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm

Chi cục trưởng Chi cục Thuế các khu vực

 

Theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đình Lập và Lộc Bình thành Chi cục Thuế khu vực II; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Văn Lãng và Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III; hợp nhất Chi cục Thuế  huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV./.

Khánh Ly