Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

Ngày 03/12/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và sách giáo khoa (SGK) mới. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, các phòng GD&ĐT.

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình GDPT và SGK mới. Cụ thể, chủ động rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDPT mới của đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh và toàn xã hội; tổ chức tập huấn cho 100% các trường THCS, THPT kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, môn học, tập huấn dạy học tiếng anh, tin học cấp tiểu học, bồi dưỡng giáo viên cốt cán chuẩn bị cho triển khai thực hiện chương trình, SGK mới… Cùng đó thực hiện rà soát bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường, lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị tổ chức hội thảo lấy ý kiến về khung chương trình, nội dung giáo dục địa phương.

 

Tuy nhiên vẫn còn khó khăn, hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất một số trường chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, trình độ một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế, còn thiếu giáo viên tiếng anh, tin học…

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phòng GD&ĐT các huyện tích cực triển khai thực hiện, tuy nhiên Sở GD&ĐT còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh thực hiện chương trình GDPT và SGK mới. Đồng chí yêu cầu Sở GD&ĐT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, vừa bảo đảm nhiệm vụ dạy và học thường xuyên vừa tập trung cao cho công tác đổi mới chương trình, SGK mới, có giải pháp thực hiện cụ thể theo đúng tinh thần chỉ đạo của trung ương, phù hợp với thực tế dạy và học ở cơ sở, tăng cường chỉ đạo các hội nghị chuyên môn về đổi mới chương trình SGK; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong giáo viên, học sinh và toàn xã hội; nghiên cứu các hệ thống văn bản từ đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, công việc cần làm. Đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tổ chức hội thảo lấy ý kiến đánh giá về lựa chọn SGK, chủ động biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trên tinh thần thống nhất, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh thành lập BCĐ đổi mới chương trình SGK phổ thông trong tháng 12, Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình SGK mới giai đoạn 2020 – 2025 và Đề án tổng thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong quý I/2020. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục trong việc triển khai thực hiện chương trình GDPT và SGK mới.

 

Thùy Linh