Skip to main content

Chi Lăng phát động sản xuất na an toàn theo hướng VietGAP

Ngày 29/3, UBND huyện Chi Lăng tổ chức phát động sản xuất na an toàn theo hướng nông nghiệp tốt VietGAP năm 2019.

 

Phát động sản xuất Na theo tiêu chuẩn VietGap

 

Huyện Chi Lăng hiện có khoảng 1.600 ha cây na, sản lượng bình quân 16.000 tấn/năm, giá trị kinh tế khoảng trên 600 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã triển khai trên 135 ha na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trên 1.100 ha na an toàn và 5 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Trong năm 2019, huyện Chi Lăng tiếp tục tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh, rải vụ, sản xuất na an toàn; quy hoạch tăng thêm 50 ha na theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện hỗ trợ về bao bì, đóng gói sản phẩm Na Chi Lăng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm,…

 

Việc tổ chức phát động sản xuất na an toàn theo hướng nông nghiệp tốt VietGap nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ sản xuất na, góp phần nâng cao uy tín nhãn hiệu, chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm na Chi Lăng./.

 

Vi Hoa