Skip to main content

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/6/2019, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại buổi làm việc

 

Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt tổ chức, triển khai thực hiện 94 đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Bộ KH&CN phê duyệt và triển khai thực hiện 04 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025. Hoạt động quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ KH&CN có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được quan tâm thực hiện, đã có 16 sản phẩm địa phương được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian qua, sự quan tâm hỗ trợ của Bộ đối với lĩnh vực KH&CN của tỉnh ngày càng thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Đồng chí yêu cầu, Sở KH&CN cần khẩn trương làm rõ đặc thù của tỉnh, làm căn cứ để xây dựng các đề án để có sự hỗ trợ tốt nhất của Bộ KH&CN. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ tư vấn lựa chọn đề án KH&CN khả thi, phù hợp, giúp lựa chọn mô hình, sản phẩm ứng dụng KH&CN rộng rãi trong sản xuất của người dân. Đồng thời, hỗ trợ kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu, tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ năng, chuyển giao KH&CN.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chúc mừng những thành tựu KTXH tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu chủ động, sáng tạo của Sở KH&CN tỉnh. Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh, tập trung tổng kết, đánh giá các chương trình, nhiệm vụ KH&CN của giai đoạn 2015-2020 để phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề xuất giải pháp mang tính đột phá trong nghị quyết của Đại hội. Bên cạnh đó, xác định hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ là nhiệm vụ xuyên suốt của hoạt động KH&CN, phát huy lợi thế nâng cao chất lượng sản phẩm, chế biến bảo quản sau thu hoạch, tiếp tục bảo quản, khai thác nguồn gen bản địa hiệu quả, tăng cường áp dụng công nghệ vào dịch vụ logistics. Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng ủng hộ và giao các đơn vị trực thuộc Bộ hỗ trợ tối đa cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, trong đó, khẩn trương triển khai sớm các đề án về bảo tồn nguồn gen các sản phẩm đặc sản của địa phương, tập trung chủ yếu cho Na Chi Lăng, gừng đá, phát triển nông thôn miền núi…

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Trước đó, đoàn công tác của Bộ KH&CN cũng đã thăm vùng sản xuất Na tại huyện Chi Lăng./.

Khánh Ly