Skip to main content

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn họp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập

Ngày 07/6/2019, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019 tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì họp

 

Chương trình diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền; công tác tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các đơn vị, ý thức của nhân dân trong việc chủ động ứng phó, xử trí các sự cố do thiên tai gây ra trên địa bàn. Công tác chuẩn bị diễn tập đang được tích cực thực hiện, bảo đảm tiến độ yêu cầu, hệ thống các văn kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đang được hoàn thiện và ban hành theo đúng kế hoạch. Chương trình diễn tập dự kiến diễn ra vào ngày 31/7/2019 tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. Chương trình diễn tập gồm 03 tình huống và 03 giai đoạn thực hiện: Diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo, thực hành xử trí tình huống thiên tai do mưa lũ (lụt) gây ra và tìm kiếm cứu nạn và kết thúc diễn tập.

 

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, góp ý về kế hoạch, phương án, ý định diễn tập, phân công nhiệm vụ các thành viên, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và biện pháp xử lý.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng kế hoạch, hoàn thiện các văn kiện phục vụ diễn tập để ban hành trước ngày 15/6; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho các lực lượng tham gia diễn tập, theo dõi, đôn đốc huyện Hữu Lũng hoàn thiện các văn kiện về tổ chức diễn tập; bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt chương trình diễn tập. Đối với UBND huyện Hữu Lũng, cần quán triệt tới các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn về mục đích, yêu cầu và các nội dung chương trình diễn tập; hoàn thành các văn kiện diễn tập chất lượng, sát với thực tiễn địa phương; bảo đảm chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị theo phân công, tu sửa đường giao thông, chuẩn bị các điều kiện tại hiện trường diễn tập; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thành công chương trình diễn tập trên địa bàn./.

 

Phương Linh