Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4590/VP-TH Về việc gửi tài liệu, hồ sơ họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/11/2018
4588/VP-KTTH Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4587/VP-KTN Về việc xem xét điều chỉnh vị trí cột điện 31 và 32 dự án đường dây 110KV sau TBA 220kV Lạng Sơn
4586/VP-KTN Về việc đề nghị giới thiệu địa điểm của Tập đoàn VinGroup – Công ty CP
4583/VP-KTN Về việc xem xét, đề nghị sửa chữa, cải tạo công trình Nhà hát ngoài trời Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh
4582/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
4578/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
4577/VP-KTN Về việc kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải ô tô Hợp Nhất về xin thuê đất để mở rộng bãi xe
4576/VP-KTN Về việc dự thảo báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
4575/VP-KTN Về việc chủ trương cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thuê đất
4572/VP-KTTH Về việc đấu thầu công tác vệ sinh Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị và Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma
4571/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ triển lãm “Nông nghiệp thương mại - khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2018”
4570/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Hồng Vĩnh Phúc năm 2018
4569/VP-KTTH Về việc điều chuyển kinh phí lao động hợp đồng từ Văn phòng Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sang Trung tâm Dịch vụ việc làm
4568/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo báo cáo và dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1132/UBND-KTN Về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
4553/VP-KTTH Về việc tham gia Hội nghị giao thương kết nối cung - cầu hàng hoá giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018, kết hợp trưng bày, quảng bá sản phẩm
4550/VP-KTN Về việc xin giao đất xây dựng Nhà văn hóa Khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng
4548/VP-NC Về việc tránh chồng chéo với việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng
4547/VP-KTN Về việc hỗ trợ Dự án chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom tại thôn Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
4546/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Bê tông Lạng Sơn
4545/VP-KTN Về việc tham mưu triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành TW Đảng
4544/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
4538/VP-KTN Về việc phương án sắp xếp, xử lý tài sản của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh
4536/VP-KTN Về việc thực hiện thăm dò, đánh giá trữ lượng mỏ đá vôi Lân Nặm
4535/VP-KTN Về việc kiến nghị của các hộ dân thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
4533/VP-KTN Về việc bàn giao Nhà quản lý và các công trình phụ trợ thuộc công trình cấp nước khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
4532/VP-KTTH Về việc hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về quy định thu, sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.
4531/VP-KGVX Về việc triển khai một số hoạt động truyền thông về Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
4530VP-KGVX Về việc hợp tác quản lý lao động qua biên giới
4529/VP-KTTH Về việc nhập khẩu than củi của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa Tùng Lâm
4528/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018
4527/VP-KTN Về việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải đô thị trên địa bàn tỉnh
4526/VP-KGVX Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020
4525/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của TTgCP về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
4524/VP-KTTH Về việc tham dự chương trình về nhãn hàng hóa
4523/VP-KTTH Về việc bổ sung thông tin về cổ phần hóa DNNN và tình hình quản lý đất đai trong và sau cổ phần hóa
4522/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP giải pháp an toàn công nghị cao 3D Việt Nam
4521/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2018 (ngày 14/11/2018)
150/KH-UBND Thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025