Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
957/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.
953/UBND-KTN Về việc đẩy mạnh hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3800/VP-KTN Về việc kiểm tra dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh
3799/VP-KTN Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công
3794/VP-TH Về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp
3793/VP-TH Về việc xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 và đề xuất, kiến nghị với Trung ương
3792/VP-KTN Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3791/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3788/VP-KTTH Về việc tham dự Hội nghị phổ biến cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán
3786/VP-NC Về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành kế hoạch, đầu tư
3785/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
3784/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đối với phương án tài chính Dự án cao tốc đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng
3782/VP-KTTH Về việc điều tra, xử lý vụ việc vận chuyển trái phép gần 13 tấn pháo nổ qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
3781/VP-KGVX Về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
3780/VP-KGVX Về việc tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn
3777/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện thủ tục điều chuyển cơ sở nhà đất
3772/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc bổ sung kế hoạch vốn
3769/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung một số công việc công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh
3768/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan về thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II
3767/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập về điều chỉnh tên công trình sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2019
3765/VP-KTN Về việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
3764/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị sửa chữa Nhà kiểm soát liên hợp Cốc Nam, huyện Văn Lãng
3763/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019
3762/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
3761/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về việc hỗ trợ kinh phí GPMB dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng, giai đoạn 1
3760/VP-KTTH Về việc xây dựng Chương trình XTĐT năm 2020
3758/VP-KTN Về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng kết quả điều tra DTTS
3756/VP-KGVX Về việc đề xuất khen thưởng Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
3751/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
3749/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
3747/VP-NC Về việc tham mưu thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ138/CP
3737/VP-KGVX Về việc góp ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử cơ quan, tổ chức (lần 2)
3746/VP-KTN Về việc lồng ghép tổng kết phong trào thi đua trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới tỉnh
3734/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
3732/VP-KGVX Về việc giao lưu văn nghệ hòa nhập cộng đồng Chủ đề “Thắp sáng ước mơ”
3731/VP-KGVX Về việc đầu tư, cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn
3730/VP-KGVX Về việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro đối với các khoản vay nguồn vốn Ngân sách địa phương đợt 1, năm 2019
3729/VP-KTGVX Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm
3728/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp xem xét dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh
3724/VP-KTTH Về việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cho Hiệp hội Điều Việt Nam