Skip to main content

Họp xem xét tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/5/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tình hình xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện biên giới và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 cửa khẩu phụ Tân Thanh và Cốc Nam đang hoạt động thông quan XNK. Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, từ đầu năm đến 24/5 tổng kim ngạch XNK đạt 120,6 triệu USD, giảm 44,9% so với cùng kỳ 2019, tổng lượng xe XNK từ 01/01 đến nay khoảng trên 20.000 lượt xe; hiện năng lực thông quan đã cải thiện so với trước, tuy nhiên năng lực giải phóng hàng hóa tại cửa khẩu phía Trung Quốc còn hạn chế, lượng xe tồn tại khu vực Pò Chài – Trung Quốc trên 300 xe/ngày. Tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, tổng kim ngạch XNK từ đầu năm đến 20/5 đạt 108,2 triệu USD, giảm 87% so với cùng kỳ 2019, tổng lượng xe XNK từ 01/01 đến nay khoảng trên 9.700 lượt xe. Các cửa khẩu phụ Nà Nưa, Co Sâu, Bản Chắt hiện không có hàng tồn chờ xuất khẩu; các cửa khẩu phụ Bình Nghi, Na Hình, Pò Nhùng còn hàng tồn.

 

Nước ta đã khống chế được dịch Covid-19, việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép mở lại các cửa khẩu phụ Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, Pò Nhùng là biện pháp phù hợp góp phần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy XNK hàng hóa. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK cùng các sở, ngành đã nhiều lần trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc đề nghị khôi phục hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá tình hình và bàn các giải pháp để thúc đẩy hoạt động XNK khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ thời gian tới.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn cùng các huyện biên giới, các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc để nhanh chóng khôi phục thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ còn lại, đồng thời giải thể đội lái xe chuyên trách khu vực cửa khẩu; tiếp tục đề xuất phía bạn tăng thời gian thông quan để giải phóng nhanh hàng hóa tồn đọng. Các lực lượng chức năng bố trí sắp xếp hàng XNK tại các cửa khẩu để phân luồng, trong đó ưu tiên hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, bên cạnh đó tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy XNK hàng hóa qua các cửa khẩu phụ khi thống nhất thông quan được với phía bạn.

 

Thùy Linh