Skip to main content

Họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội nghị chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 đã cơ bản hoàn thiện về nội dung và xây dựng các kế hoạch chi tiết. Theo đó, đã hoàn thành các tài liệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh và cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh; danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2019 – 2025; danh mục dự án dự kiến trao chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư; xây dựng chương trình tổng thể và chương trình kịch bản chi tiết hội nghị, chương trình tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư trước hội nghị; lập danh sách khách mời tham dự hội nghị... Công tác lễ tân, hậu cần cũng được lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện công việc; đồng thời cho ý kiến đối với các nội dung về nhiệm vụ của các đơn vị, thành phần khách mời, mẫu giấy mời, kịch bản hội nghị, danh mục các dự án thu hút đầu tư, kế hoạch tổ chức họp báo tại Hà Nội.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, đây là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng của tỉnh. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị, đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch, chương trình để đoàn công tác của tỉnh đi gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trước thềm hội nghị; chú ý rà soát lại danh sách các khách mời tham dự, danh mục các dự án thu hút đầu tư. Đối với Tiểu ban nội dung cần rà soát, chuẩn bị tốt các tài liệu phục vụ cho hội nghị; Tiểu ban truyền thông chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức họp báo tại Hà Nội trước hội nghị ít nhất 01 tháng; Tiểu ban Lễ tân, hậu cần rà soát công việc, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ, lưu ý bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất một số nội dung cụ thể chuẩn bị cho hội nghị; đề nghị các thành viên Ban Tổ chức chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hội nghị diễn ra chu đáo, trang trọng, thành công.

 

Thùy Linh